Formulár na vrátenie tovaru

Formulár na vrátenie tovaru  

Odosielateľ : 

Meno Priezvisko :  ......................................................................................

Adresa : ......................................................................................................

e-mail : .......................................................................................................

Tel. číslo : ...................................................................................................

Číslo účtu IBAN :..................................................................................................

SWIFT :...................................................................................................................

Informácie o vrátenom tovare : 

 

Názov tovaru : .............................................................................................  

Číslo objednávky : .......................................................................................