Reklamačný formulár

Reklamačný formulár 

Odosielateľ : 

Meno Priezvisko :  ......................................................................................

Adresa : ......................................................................................................

e-mail : .......................................................................................................

Tel. číslo : ...................................................................................................

Číslo účtu IBAN :..................................................................................................

SWIFT :...................................................................................................................

 

Informácie o tovare : 

 

Názov tovaru : .............................................................................................  

Číslo objednávky : .......................................................................................

 

Popis závady :  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................