Kombinovaný prúdový chránič

Sú kombináciou prúdového chrániča a ističa, používané najmä v elektric-
kých inštaláciách budov. Vzhľadom na malé mechanické rozmery sú obzvlášť
vhodné pre dodatočnú montáž do existujúcich elektrických inštalácií.

• Poskytujú ochranu pred dotykom neživých častí, pred náhodným dotykom
   živých častí elektrických zariadení (chráničová časť).
• Poskytujú ochranu elektrických zariadení voči nadprúdom a skratom (isti-
   čová časť).
• Ich hlavnou výhodou je ušetrenie miesta v bytových rozvodniciach – zdru-
   žujú vlastnosti jedného ističa a jedného prúdového chrániča.
• Sú opatrené mechanickým optickým signalizátorom vybavenia. Červený
   znak v signalizačnom okienku indikuje, že k vybaveniu došlo v dôsledku
    poruchy.
• Správnu činnosť prúdového chrániča je možné preskúšať stlačením tlačidla
   T (Test). Kontrolu činnosti je odporúčané vykonávať mesačn

Najpredávanejšie

29 položiek celkom
KVK 10 10 watermark portal 800x800
€40

10A, 30mA, 3kA, AC, E3  

Kód: KVKB-10/03
KVK 10 10 watermark portal 800x800
€49

16A, 30mA, 3kA, AC, E3  

Kód: KVKB-16/03
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€23

C10, 100mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVE-10/100
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€23

C10, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVE-10/30
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€25

C13, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVE-13/30
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€23

C16, 100mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVE-16/100
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€24

C16, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEC-16/30
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€24

C20, 100mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVE-20/100
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€25

C20, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVE-20/30
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€25

C25, 100mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVE-25/100
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€25

C25, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVE-25/30
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€26

C32, 100mA, 6kA, AC, E3 V štádiu spracovania  

Kód: KVKVE-32/100
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€26

C32, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVE-32/30
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€22

C6, 100mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVE-6/100
KVKVE 16 30 watermark portal 800x800
€22

C6, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVE-6/30
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€27

B10, 100mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-10/100
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€27

B10, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-10/30
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800 Kód: KVKVEB-13/100
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€28

B13, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-13/30
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€27

B16, 100mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-16/100
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€29

B16, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-16/30
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€30

B20, 100mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-20/100
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€30

B20, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-20/30
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€30

B25, 100mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-25/100
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€30

B25, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-25/30
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€32

B32, 100mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-32/100
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€26

B32, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-32/30
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€27

B6, 100mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-6/100
KVKVEB 16 30 watermark portal 800x800
€27

B6, 30mA, 6kA, AC, E3  

Kód: KVKVEB-6/30