Súmrakový snímač

Charakteristickou vlastnosťou súmrakových snímačov
je, že po prvom pripojení napájania vykonajú jeden
testovací cyklus (jedno zapnutie a vypnutie). Nominál-
na prevádzka sa začne až po skončení tohto cyklu po
časovom oneskorení 15 s - 1 min.
ALK110 je špeciálny súmrakový spínač bez napájania
s pasívnym beznapäťovým výstupom, ktorý je možné
používať v inteligentných stmievačoch LED osvetlenia
s riadiacim napätím 1-10 V D